Poslednje novosti i akcije

STRAUMANN STRAGET ČASOPIS

Straumann

SWISSDENT > Proizvodi > Straumann
Svetski lider u proizvodnji dentalnih implantata.

slika-lifetimeStraumann Group je vodeća kompanija na svetskom tržištu u proizvodnji dentalnih implantata i osteogenetskih materijala. U saradnji sa vodećim klinikama, istraživačkim institutima i univerzitetima, kompanija Straumann® neprekidno ulaže značajna sredstva u nova istraživanja i razvoj. Iz tog razloga, Straumann® implantati su svakom generacijom sve bolji, što se potvrđuje i u kliničkim studijama koje, širom sveta, sprovode brojne klinike i stomatolozi. Više od 20 godina kliničkih istraživanja rezultirala su jedinstveno dizajniranim sistemom potvrđenim u kliničkoj praksi po najvećim standardima savremene stomatologije.

Roxolid

Roxolid_Icon_LimegreenRoxolid® je nova generacija Straumann® implantata.

Izrađen je od visokokompatibilnih elemenata titanijuma i cirkonijuma čime je postignuta veća čvrstoća uz manji promer implantata. Za više od 50 odsto je jači od čistog titanijuma klase 4 a uz SLActive površinu ostvaruje vrhunsku oseointegraciju.
Na Roxolid® implantatu su napravljena temeljna laboratorijska i klinička ispitivanja na više od 400 pacijenata u 60 centara širom sveta, a sve u cilju potvrde već proverene baze podataka o sigurnosti i prednostima ovog proizvoda visoke čvrstoće.

Titanijum i cirkonijum su jedini metali koji ubrzavaju osteointegraciju. U kliničkom radu to znači da se proširuju indikacije za implantate, jer se sada mogu postaviti i tamo gde je koštani greben izuzetno uzak.

SLActive

SLActive_Icon_Limegreen (1)SLActive® površina skraćuje vreme oseointegracije sa 6-8 nedelja na 3-4 nedelje, što je od posebne važnosti kod lečenja pacijenata sa dijabetesom, osteoporozom ili kod pušača. SLActive® površina je jedinstvena i superiorna na svetskom tržištu implantata. Za ovu tehnološku inovaciju Straumann® je, 2005. godine, dobio nagradu za unapređenje tehnologije u medicini (Medical Device Technology Year Award 2005). Za razvoj i kliničko testiranje SLActive® površine bile su potrebne 4 godine istraživanja, temeljnih i dokumentovanih kliničkih studija na više od 1.400 implantata i investiranje kapitala u vrednosti od oko 20 miliona CHF. SLActive® površina je dostupna u svim dimenzijama i dizajnima  Straumann®  sistema.

Zašto Straumann®?

CRTICETradicija duga 60 godina

Kompanija Straumann® Group je svetski lider u proizvodnji dentalnih implantata. Tradicija duga 60 godina dokaz je trajnog kvaliteta i poverenja svih korisnika, kako stomatologa tako i pacijenata širom sveta.

CRTICEŠvajcarski kvalitet

Komponente Straumann® sistema rezultat su dugog kliničkog istraživanja i stroge kontrole proizvodnje. U saradnji sa vodećim klinikama, istraživačkim institutima i univerzitetima, kompanija Straumann® neprekidno ulaže značajna sredstva u nova istraživanja. Više od 20 godina kliničkih istraživanja rezultirala su jedinstveno dizajniranim sistemom potvrđenim u kliničkoj praksi po najvećim standardima savremene stomatologije.

CRTICEDoživotna garancija

Sve komponente Straumann® sistema osigurane su doživotnom garancijom proizvođača. Koristeći Straumann® implantat uz odgovarajuću Straumann® suprastrukturu, proizvođač nudi doživotnu garanciju na materijal i garantuje odsutnost defekta materijala. Garanciju je moguće ostvariti samo ukoliko su korišćeni originalni Straumann® delovi koji su potvrđeni serijskim brojem sačuvanim u originalnom Straumnn® pasošu za pacijente.

Više CRTICEmogućnosti za bolja protetska rešenja

Ugradnjom Straumann® dentalnih implantata sistem nudi više adekvatnih protetskih rešenja i terapeutskih mogućnosti. Pouzdanost ovog sistema svoju funkciju najbolje ostvaruje kod planiranja i rešavanja najkompleksnijih slučajeva. Funkcionalnost Straumann®-ovih inovacija čini proizvode i metode terapije ostvarljivim na najnaprednijim principima.

CRTICENajbolji odnos cene i kvaliteta

Danas, na tržištu, postoji veliki broj proizvođača dentalnih implantata. Upoređujući premium klasu implantata u odnosu na jeftinije sisteme, Straumann sistem, za neznatnu razliku u ceni, nudi nemerljivo bolji kvalitet.

kongresevent_page44_image18kongresevent_page44_image16kongresevent_page44_image13slactive_page12_image1

Garancija

Kao svetski lider u oblasti dentalne implantologije, Straumann® na dentalne implantate daje doživotnu garanciju, ukoliko se koriste originalni Straumann® implantati i suprastrukture, a tokom tog perioda se čuva originalni serijski broj.
Koristeći Straumann® implantat uz odgovarajuću Straumann® suprastrukturu, proizvođač nudi doživotnu garanciju na materijal i garantuje odsutnost bilo kakvih defekta materijala ili loma. Garanciju je moguće ostvariti samo ukoliko su korišćeni originalni Straumann® delovi koji su potvrđeni serijskim brojem sačuvanim u originalnom Straumnn® pasošu za pacijente. Iz tog razloga treba biti oprezan pri ugradnji implantata jer postoje brojne kopije sumnjivog i neproverenog kvaliteta.
Mnoge konkurentske kompanije samo “kopiraju” osnovni dizajn implantata od drugih, ne ulažući u istraživanja osteointegracije, klinička ispitivanja, kvalitet i dugovečnost implantata, pa su zato njihovi proizvodi u početku povoljniji, ali ne i kvalitetniji.

Održavanje Straumann® implantata


Dugoročnost i trajnost protetskih suprastruktura na Straumann® implantatima kao i samih implantata je moguće samo ako se održava besprekorna oralna higijena, što uključuje redovno čišćenje i održavanje protetskih delova nakon svakog jela. Posebno dizajniranim malim implantatnim četkicama moguće je dobro čišćenje implantatnog sistema kao i korišćenje tečnosti za ispiranje usta na bazi hlorheksidina (CHX). Takođe, vrlo su važne redovne kontrole od strane stomatologa koje bi tebalo vršiti barem dva puta godišnje, dok je jedanput godišnje potrebno učiniti i kontrolni rendgenski snimak kako bi se detaljnije analiziralo stanje implantata i protetske suprastrukture. Radi prevencije upale zubnog tkiva potrebno je, bar jedanput godišnje, u ordinacijskim uslovima, očistiti protetsko-implantološki sistem od tvrdih zubnih naslaga.