Poslednje novosti i akcije

STRAUMANN STRAGET ČASOPIS

Neodent

SWISSDENT > Proizvodi > Neodent
Inovativna rešenja po konkurentnim cenama.

Sa više od 20 godina postojanja Neodent® je postao jedna od najbrže rastućih kompanija na polju dentalne implantologije u svetu. Osnovan je sa ciljem pružanja inovativnih rešenja najvišeg kvaliteta po konkurentnim cenama.  Sistem nudi širok spektar rešenja za gotovo svaku kliničku situaciju, uključujući i imedijatno opterećenje. Prednosti sistema odnose se na dizajn tela implantata, dizajn navoja, dizajn sečivnih ivica i koničnoj ”Cone Morse” konekciji. ’’Platform Switching’’ omogućava apoziciju mekih i čvrstih tkiva na ramenu implantata. Postavljanje implantata subkrestalno stvara prirodni izgled izlaznog profila, sa očuvanjem kosti i interdentalne papile, što omogućava predvidljive rezultate na visokom estetskom nivou. Odlična adaptacija mekih tkiva može se postići redukovanim brojem procedura na nivou implantat-suprastruktura. Neodent® nudi jedinstven protetski sistem, bez obzira na dijametar implantata.

Icon_20 year history
Icon_3
Icon_4th biggest company
Icon_1m implant a year

Acqua

acqua-2Sta je Acqua površina?
Acqua je inovativna aktivna površina Neodent sistema koja obezbeđuje uspešnu oseointegraciju implantata. Povećavajući kontakt kosti i implantata, dizajnirana je da obezbedi veću uspešnost i bolju predvidljivost samog tretmana.

 

Kako se dobija hidrofilnost Acqua površine?
Uloga vlažnosti veoma je važna u interakcijama hidrofilnosti i posebnih karakteristika površine kao što je hrapavost. Oksidni sloj na titanijumskoj površini implantata je obično elektronegativan. Posledica ove karakteristike je smanjen kontakt implantata i krvi, koja je takođe elektronegativna. Fizičko-hemijska aktivacija Acqua površine menja negativno naelektrisanu površinu implantata u pozitivnu. Na ovaj način, hidrofilna površina, privlači jone iz krvi i poboljšava kontakt, što je i dokazano u in vitro studijama.

Neo Poros

Jedinstvena površina, sa istorijom dugom preko 10 godina. Razvijena je korišćenjem procesa peskiranja i nagrizanja kiselinom. SEM analiza pokazuje pojavu kontrolisane hrapavosti na celoj površini implantata. Zahvaljujući hrapavoj površini, kontakt implantata i kosti je veći, što ukazuje na superiorne karakteristike oseointegracije implantata sa ovom površinom u odnosu na mašinsku površinu. Formiranje nove kosti u ranim fazama, nakon ugradnje implantata, takođe govori u prilog izuzetnim karakteristikama ove površine.

Cone Morse konekcija

  • Omogućava optimalnu distribuciju sile
  • Redukuje pojavu mikropokreta
  • Obezbeđuje mehaničku stabilnost suprastrukture
  • Stvara hermetičku barijeru, čime redukuje kolonizaciju bakterija
Garancija

thumbnail of garancijaJedan od značajnijih razloga uspeha kompanije Neodent® jeste kontinuirano ulaganje u istraživanje i razvoj. U prilog tome, govori i partnerstvo sa jednim od najvećih naučnih centara u svetu – ”ILAPEO” (Instituto Latino Americano de Pesquisa e Ensino Odontológico).  ”ILAPEO” je institucija za istraživače i predavače čiji je cilj, u proteklih 10 godina, bio da oforme priznate i sertifikovane postdiplomske, specijalističke i master programe. Takođe, ”ILAPEO” je jedan od najvećih edukativnih centara u svetu sa preko hiljadu polaznika različitih kurseva svake godine. Ova saradnja rezultirala je postavljanjem novih standarda na polju obrazovanja, kliničkih istraživanja i razvoja proizvoda.

O sigurnosti i pouzdanosti Neodent® sistema govori i doživotna garancija proizvođača na implantate i desetogodišnja garancija na protetske komponente.