Poslednje novosti i akcije

STRAUMANN STRAGET ČASOPIS

Dentapreg

SWISSDENT > Proizvodi > Dentapreg
Dentapreg predstavlja vlaknima ojačan kompozit, koji nalazi svoju primenu u izradi splintova, privremenih kruna i većih restauracija.

Dentapreg® je nova klasa ojačanog kompozitnog materijala namenjenog za konstrukcije kao što su zubni splintovi, privremeni mostovi i veće restauracije. Prilagođavajući najmoderniju tehnologiju iz vazduhoplovne industrije, Dentapreg® kombinuje najbolje od dva sveta: tehnologije i stomatologije. Jedinstvena svojstva Dentapreg®-a postižu se zahvaljujući savršeno uravnoteženim komponentama najviše klase i naprednim tehnologijama proizvodnje. Sastavljen je od staklenih vlakana, koja su prvobitno razvijena za potrebe čvrstoće svemirskog šatla, i specijalne mešavine svetlosnopolimerizujuće smole koja je kompatibilna sa svim kompozitima za polimerizaciju svetlosti.

Dentapreg pakovanje sadrži lepljivu, savitljivu tračicu staklenih vlakana impregniranu tečnim svetlosno-polimerizujućim kompozitom. Nakon svetlosne polimerizacije tračica postaje rigidna. Dentapreg se na tržištu može pronaći i u formi malih fleksibilnih kočića koji su pogodni za stvaranje minimalno invazivne retencije kruna (endo kočići, parapulparni kočići).

Rukovanje Dentapreg-om je jednostavno, brzo i bezbedno,  bez upotrebe specijalnih instrumenata i materijala.

Dentapreg nudi efikasna rešenja uz minimalno invazivne metode.

Jedinstvene karakteristike Dentapreg-a su postignute zahvaljujući savršeno izbalansiranim visokokvalitetnim komponentama i naprednim tehnikama izrade.

flajer-dentapreg
za prevod_page2_image12

SFM 2×0,2x50mm E glass/7300 vlakana Bukalno ili oralno postavljeni splintovi (parodontološka oboljenja ili trauma)

 

 

 

za prevod_page2_image11

PFM 3×0,3x50mm E glass/10700 vlakana Privremeni i uslovno trajni mostovi na prednjim zubima

za prevod_page2_image13

PFU 2×0,3x50mm S glass/8400 vlakana Privremeni i uslovno trajni mostovi na bočnim zubima; Anatomski kočići; Reparacija i ojačanje proteza

UFM  4-10x0,1x60mm E glass / 10500 vlakana Ojačavanje većih restauracija i kompozitnih kruna Ojačavanje kompozitnih faseta Reparacija nadokanada, koje sadrže metal, keramičkim fasetama Reparacija i ojačavanje proteza

UFM 4-10×0,1x50mm E glass/10500 vlakana Ojačavanje većih restauracija i kompozitnih kruna; Ojačavanje kompozitnih faseta; Reparacija nadokanada, koje sadrže metal, keramičkim fasetama; Reparacija i ojačavanje proteza

 

 

za prevod_page2_image25

SFU 2×0,2x50mm S glass/4200 vlakana Lingvalni/palatinalni, bukalni i okluzalni splintovi (parodontološka oboljenja i traume) fiksirani unutar preparacije Ortodontski ritejneri Čuvari prostora Anatomski kočići

za prevod_page2_image23

PINPost 0,45x20mm S glass/1440 vlakana Minimalno invazivni kočići; Parapulparni kočići

 

za prevod_page2_image19

SFM/PFM

 

za prevod_page2_image18

PFU/SFU

za prevod_page2_image22

UFM

za prevod_page2_image24

PINPost