Poslednje novosti i akcije

STRAUMANN STRAGET ČASOPIS

Predavanje – Da li je BLT dizajn odgovor na savremene zahteve pacijenata i kliničara?

Swissdent Flajer A5_BLT

Predavanje – Da li je BLT dizajn odgovor na savremene zahteve pacijenata i kliničara?

Da li je BLT dizajn odgovor na savremene zahteve pacijenata i kliničara?

Savremena implantologija ima za cilj da poboljša kvalitet života pacijenata što podrazumeva izradu funkcionalne i estetske zubne nadoknade u što kraćem periodu. Imajući u vidu ovaj izazov, inovacije u implantologiji usmerene su prvenstveno na dizajn implantata koji će obezbediti adekvatnu primarnu stabilnost i neometanu oseointegraciju i u klinički zahtevnim indikacijama kao što su ugradnja implantata u sveže ekstrakcione alveole ili u kost male gustine.

Straumann Bone Level Tapered Implatant zahvaljujući svom koničnom obliku i samourezujućim navojima postiže izuzetnu primarnu stabilnost, a hemijski aktivna hidrofilna SLActiv površina ubrzava oseointegraciju u ranom kritičnom periodu zarastanja stvarajući uslove za redukciju vremena od gubitka zuba do izrade definitivne zubne nadoknade. Dvogodišnje praćenje imedijatno ugrađenih i imedijatno opterećenih BLT implantata potvrđuje uspešnost ovog savremenog terapijskog koncepta.

Predavač Prof. dr. Aleksa Marković

Klinika za oralnu hirurgiju

Stomatološki fakultet, Beograd

Hotel Radisson Blu

Bulevar vojvode Mišića 15

30. Septembar od 10 do 13h

Telefon za rezervacije 011/3962 111

BROJ MESTA OGRANIČEN!