Poslednje novosti i akcije

STRAUMANN STRAGET ČASOPIS

Penguin RFA -PROMO PONUDA

SWISSDENT > Novosti  > Penguin RFA -PROMO PONUDA

Penguin RFA -PROMO PONUDA

PROMO PONUDA – OGRANIČENA KOLIČINA !!!
Penguin RFA je instrument za merenje stabilnosti (ISQ) dentalnih i kraniofacijalnih implantata. Instrument meri frekvenciju rezonance merne igle “MulTipeg” i predstavlja je kao ISQ vrednost. ISQ vrednost, 1-100, odražava stabilnost implanta – što je viša vrednost, stabilniji je implant.
Instrument meri ISQ vrednost sa preciznošću od +/- 1 ISQ jedinice. Kada je montiran na implant, frekvencija rezonance MulTipeg-a može varirati do 2 ISQ jedinice u zavisnosti od zateznog momenta.

fb pingvin cena