Poslednje novosti i akcije

STRAUMANN STRAGET ČASOPIS

Edukacija

SWISSDENT > Edukacija
Edukacija kao stručna podrška.

”Smile Esthetics” edukativni centar nalazi se u samom centru grada nadomak skupštine Republike Srbije. U prijatnoj atmosferi i besprekornim uslovima rada, centar nudi mogućnost brzog usavršavanja onih koji žele da usvoje najsavremenije informacije iz oblasti dentalne implantologije.

Nakon četiri godine uspešne edukacije naših polaznika nastavljamo sa istom tradicijom.

Organizacijom stručnih seminara i kurseva, naš centar omogućava stomatolozima nadogradnju teoretskog i praktičnog znanja. Savremeni pristup edukaciji uz sticanje manuelnih veština je cilj svakog našeg programa. Ovaj regionalni edukativni centar, uz pomoć selektovanih domaćih i stranih predavača, polaznicima pruža mogućnost da upoznaju najsavremenije terapijske procedure i materijale, po povoljnijim cenama od ekvivalentnih kurseva u inostranstvu.

Svi naši kursevi su podržani od strane Straumann Education Department-a iz Bazela a programi praćeni odgovarajućom literaturom, materijalima i originalnim Straumann® komponentama.

Kursevi u najavi

CRTICE Hirurško-protetski kurs 18.-19. maj 2018.

CRTICE Augmentacija u implantologiji

CRTICE Protetika na implantatima

CRTICE Master protetski kurs